Contact Us

Address

College of Construction Engineering, Jilin University

No.938, Xi Minzhu Street, Changchun, 130021, China

Administration Office

Name

Tel (+86-10)

Email

LU Jian

88502352

lujian@jlu.edu.cn

WANG Xingguo

88502352

wangxg@jlu.edu.cn

PAN Hongyu

88502352

uliar@jlu.edu.cn

Office of Undergraduate Teaching Affairs

Name

Tel (+86-10)

Email

ZOU Linlin

88502152

zoull@jlu.edu.cn

ZHANG Xiaowan

88502152

xiaowanz@jlu.edu.cn

ZHANG Jianwei

jwzhang@jlu.edu.cn

Office of Postgraduate Teaching Affairs

Name

Tel (+86-10)

Email

WANG Huidi

88502353

hdwang@jlu.edu.cn

TANG Haiyan

88502353

tanghaiyan@jlu.edu.cn

Office of Scientific Research and Foreign Affairs

Name

Tel (+86-10)

Email

WANG Lili

88502353

wanglili

LI Xue

88502152

lx0531

Office of CPC Committee

Name

Tel (+86-10)

Email

LU You

88502352

lyou@jlu.edu.cn

Office of Student Affairs

Name

Tel (+86-10)

Email

CHANG Rongjian

88502590

changrongjian

GAO Yuchao

88502590

251684297@qq.com

GUO Bing

88502590

guobing@jlu.edu.cn